Poly Ethylene tỷ trọng cao (HDPE) là một loại nhựa nhiệt dẻo được sản xuất từ dầu mỏ và được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng, bao gồm chai nhựa, bình sữa…

Mã sản phẩm: Hạt nhựa HDPE resin US8 160 MFI > 1: ép hàng chịu lực, chịu va đập (Pallet, thùng rác công nghiệp) MFI < 1: thổi túi, ống, can, chai lọ…

Mã sản phẩm: Hạt nhựa HDPE resin US8 1602 MFI > 1: ép hàng chịu lực, chịu va đập (Pallet, thùng rác công nghiệp) MFI < 1: thổi túi, ống, can, chai lọ…

Mã sản phẩm: Hạt nhựa HDPE resin US8 16023 MFI > 1: ép hàng chịu lực, chịu va đập (Pallet, thùng rác công nghiệp) MFI < 1: thổi túi, ống, can, chai lọ…