Poly Ethylene tỷ trọng cao (HDPE) là một loại nhựa nhiệt dẻo được sản xuất từ dầu mỏ và được sử dụng trong rất nhiều ứng dụng, bao gồm chai nhựa, bình sữa…

Mã sản phẩm: Hạt nhựa HDPE resin US8 160 MFI > 1: ép hàng chịu lực, chịu va đập (Pallet, thùng rác công nghiệp) MFI < 1: thổi túi, ống, can, chai lọ…

Production code: NS HDPE GRA US8 160 Specifications and applications MFI>1: weight bearing, impact-resistant goods (Pallets, industrial trash cans) MFI<1: blown moulding film: bag, pipe, can, bottle, etc.

产品代码: NS HDPE GRA US8 160 规格及应用 MFI>1:承重、耐冲击货物(托盘、工业垃圾桶) MFI<1:吹塑薄膜:袋、管、罐、瓶等。

Mã sản phẩm: Hạt nhựa HDPE resin US8 1602 MFI > 1: ép hàng chịu lực, chịu va đập (Pallet, thùng rác công nghiệp) MFI < 1: thổi túi, ống, can, chai lọ…

Product code: HDPE resin US8 1602 Specifications and applications MFI>1: weight bearing, impact-resistant goods (Pallets, industrial trash cans) MFI<1: blown moulding film: bag, pipe, can, bottle, etc.

产品代码: HDPE resin US8 1602 规格及应用 MFI>1:承重、耐冲击货物(托盘、工业垃圾桶) MFI<1:吹塑薄膜:袋、管、罐、瓶等。

Mã sản phẩm: Hạt nhựa HDPE resin US8 16023 MFI > 1: ép hàng chịu lực, chịu va đập (Pallet, thùng rác công nghiệp) MFI < 1: thổi túi, ống, can, chai lọ…

Product code: HDPE resin US8 16023 Specifications and applications MFI>1: weight bearing, impact-resistant goods (Pallets, industrial trash cans) MFI<1: blown moulding film: bag, pipe, can, bottle, etc.

产品代码: HDPE resin US8 16023 规格及应用 MFI>1:承重、耐冲击货物(托盘、工业垃圾桶) MFI<1:吹塑薄膜:袋、管、罐、瓶等。