LLDPE có độ bền kéo cao hơn và khả năng chống va đập và đâm thủng cao hơn LDPE.

Mã sản phẩm: Hạt nhựa LLDPE NS GRA US8 2667 MFI: 1-4: dành cho thổi túi, film, cán màng…

Mã sản phẩm: Hạt nhựa LLDPE NS GRA US8 2667-2 MFI: 1-4: dành cho thổi túi, film, cán màng…

Mã sản phẩm: Hạt nhựa LLDPE resin US8 2600 MFI: 1-4: dành cho thổi túi, film, cán màng…

Mã sản phẩm: Hạt nhựa LLDPE resin US8 26003 MFI: 1-4: dành cho thổi túi, film, cán màng…