Polypropylen (PP) là một loại nhựa nhiệt dẻo, được sản xuất rộng rãi đứng thứ hai (sau polyetylen), thường được sử dụng trong đóng gói và dán nhãn.

Mã sản phẩm: Hạt nhựa NS PP GRA US8 840U MFI: 2-7: kéo sợi, dệt bao MFI: 7-28: - Ép các mặt hàng gia dụng, thau, chậu, rổ, rá, ca nước… - Ép thùng sơn - Sản xuất phụ gia TAICAL

Mã sản phẩm: Hạt nhựa PP resin US8 840 MFI: 2-7: kéo sợi, dệt bao MFI: 7-28: - Ép các mặt hàng gia dụng, thau, chậu, rổ, rá, ca nước… - Ép thùng sơn - Sản xuất phụ gia TAICAL

Mã sản phẩm: Hạt nhựa PP resin US8 8403 MFI: 2-7: kéo sợi, dệt bao MFI: 7-28: - Ép các mặt hàng gia dụng, thau, chậu, rổ, rá, ca nước… - Ép thùng sơn - Sản xuất phụ gia TAICAL